LIKE לאושוויץ – איך יזכור הדור השלישי את השואה?

ההצגה "למה לא באת לפני המלחמה" מספרת את שתיקת הניצולים והתמודדות הדור השני עם המשא הכבד. כעת עוברת האחריות אל הדור השלישי
(צילום: רינת הלון) קרא עוד… LIKE לאושוויץ – איך יזכור הדור השלישי את השואה?