סטודנטים במסלול כתיבה כותבים ביקורת תרבות

הוקם ומופעל על ידי הסטודנטים בחוג לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר

צרויה, בית ביאליק

על "שארית החיים" של צרויה שלו, מתוך דברים שנאמרו בערב לכבוד הספר ב"בית ביאליק", תל אביב, 2.6.2011