למי קראת מתנחל?

מאת:רותם אלבז

"הגבעה" של אסף גברון מספר את סיפורו של מאחז קטן בשומרון, לכאורה מבלי לנקוט עמדה פוליטית ברורה, אבל במידה מסוימת, מספר את הסיפור של כולנו במקום הזה קרא עוד… למי קראת מתנחל?