"אני מתעלף" – "אני בסדר" | צילום: אסקף

חזור למאמר.