לא רק כלניות. שקיעה יפה בבארי | צילום: אלה דרהייר

חזור למאמר.