טומנים ראשם בחול, "2019" | צילום: אסקף 

חזור למאמר.