הספרות משחררת את הנורמות ומזכירה לנו את ההוויה. עודד וולקשטיין | צילום עינת יקיר

חזור למאמר.