אפשר לשקוע ואפשר לקחת את הזמן. אלכס אפשטיין | צילום: תומס לנגדון

חזור למאמר.