לא קנה את הדוקטורט שלו בשוק: ד"ר שלמה צדוק | צילום: פרטי

חזור למאמר.