"אני אוהבת את זה שאני כמו זיקית ומשנה את הצבע שלי כל הזמן" | צילום: שמרית הילל

חזור למאמר.