"לסיים לכתוב ספר זה לעבור משבר" | צילום: שמרית הילל

חזור למאמר.