תמיד נוגע בלב. נקלח מתוך עמוד האינסטגרם של "שלכת"

חזור למאמר.