היה בה אור כזה, ששייך לאנשי החלומות. צילום: מעיין מרציאנו

חזור למאמר.