עילי וגינס, "גורמת לי לרדוף אחריה". צילום עילי פרידמן

חזור למאמר.