לילך וקריספי, "האור של הבית". צילום לילך מוסקוביץ

חזור למאמר.