כביש פתוח ובצדדים שדות ירוקים וצהובים

חזור למאמר.