שלט הכניסה במועצת גזר. צילום: מועצה אזורית גזר.

חזור למאמר.