עמוד מתוך ספר הילדים הכתוב בעברית רב מגדרית. מתוך ספרה של שני פרידמן "הסיפור שלנו"

חזור למאמר.