: למרות הריחוק החברתי הקאסט קרוב. צילום: חן איילה גרוס.

חזור למאמר.