הרובה הזה מכוון אל כולנו. מתוך הטריילר.

חזור למאמר.