״הקידמה האמריקאית״. שרידי קולוניאליזם נמצאים בכל מקום, רק צריך להסתכל. מתוך הטריילר

חזור למאמר.