קרע עמוק. בחורה חרדית מתראיינת ב"מלחמות היהודים". צילום מ-Youtube

חזור למאמר.