במקום גיטרה קנה עוד. צילום: לירון מלול

חזור למאמר.