לא תרצו לכבות את האור. צילום: לירון מלול.

חזור למאמר.