נעה בין חוסר למלאות. נועה ירון דיין | צילום: חן איילה גרוס

חזור למאמר.