"היה לו ריח של סיגריות". צילום: valerio lo belloa, FreeImages

חזור למאמר.