השפתיים הבתולות של טולי. צילום: טולי בלוך

חזור למאמר.