צורניות מודרניסטית, יעל רומני. צילום: גל דור

חזור למאמר.