הדיג'י בפינה הימנית ואת רוב המסך תופס דב פנדה מפרווה.

חזור למאמר.