מהפרופיל הרשמי לפרופיל קוביד בדוי. צילום: שני דקל

חזור למאמר.