סטודנטים במסלול כתיבה כותבים ביקורת תרבות

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הוקם ומופעל על ידי הסטודנטים בחוג לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר

תפסיקו כבר לפגוע בנו!

ניכר כי מרבית החברה איננה מכירה אנשים עם מוגבלויות ברמה מספקת, וכן אינה רואה בהם כבני אדם שווים עם דעות וערכים משלהם, ללא כל קשר למוגבלותם. לכן, תפקידה המהותי של התקשורת הוא ליצור את המגע, להציג את האדם עם מוגבלות כשם שהיא נוטה להציג כל אדם אחר – לטוב או לרע.

יתרה מזו, הדעות הקדומות מאופיינות כאמור בגישה שלילית ובאמונה כי אנשים עם מוגבלויות אינם מסוגלים לעבוד, נזקקי צדקה, נחותים וכיוצא באלה. על גישה זו להישלל מעיקרה, היות שהיא איננה משקפת את המציאות. על התקשורת למגר דעות אלו ובמקומן להנחיל תפיסות נכונות וראויות יותר כלפיהם.

אדם ככל האדם

בנוסף, לאור מאמרים וכתבות המוצגים בעיתונות, התקשורת אכן יוצרת במידה מסוימת מודעות בעניין אנשים עם מוגבלויות, אך אופן הצגתם אינו מניח את הדעת, התקשורת מתמקדת לרוב בטפל, ומתעלמת באופן כמעט גורף מהעובדה כי מאחורי כל אדם עם מוגבלות – עומד אדם, המכיל תכונות, מאפיינים וערכים הרבה מעבר לעצם היותו עם מוגבלות.

האדם עם המוגבלות נתפס בעיני הציבור כנושא מטען של מוגבלות בלבד, ובשלב הזה על התקשורת לקחת חלק פעיל ומשמעותי, באופן הצגת האנשים עם המוגבלויות בדרך הראויה, ובתוך כך גם להשפיע על עמדות החברה. אדם עם מוגבלות הוא חלק אינטגרלי מהחברה, אך הבעייתיות היא שהחברה איננה מכירה בכך באופן מוחלט.

להסתכל על הצד החיובי

אז מה בעצם התקשורת יכולה לעשות? כסוכן מחנך עליה לפרסם עמותות הפועלות למטרת קידום אנשים עם מוגבלויות, לפרסם כנסים ומפגשים חברתיים שנערכים עבורם, להציג מתנדבים באור חיובי, להדגיש את המגע בין קבוצת השווים לאנשים עם מוגבלויות בבתי הספר, ועל ידי כך להעלות את המודעות בחברה ל"רגילות" שבה חיים אנשים עם מוגבלויות.

אנשים עם מוגבלויות מהווים אמנם אחוז קטן מכלל החברה, אך אין בנתון זה כדי לקטלגם כקבוצת מיעוט, הנתונה לקיפוח, אפליה והדרה חברתית. התקשורת, כמבנה מציאות חברתית, הקובעת את סדר היום הציבורי ומשפיעה במישרין על דעות החברה, צריכה לספק מידע אובייקטיבי ומהימן כלפי אנשים עם מוגבלויות, להציגם באופן שווה יחד עם כלל האנשים בחברה.

בלי כינויים בבקשה

בנוסף, על התקשורת לפעול מעבר לכללי האתיקה המינימליים, ולחדול מלהשתמש במונחים, שמות וביטויים כלפי אנשים עם מוגבלויות, העלולים לגרום לפגיעה ברגשותיהם, קרי נכים, ממורמרים ומסכנים. שימוש נכון בביטויים באשר ליחס כלפי אנשים עם מוגבלויות ימיר דעה קדומה למודעות וקבלת השונה.

לסיכום, ככל שהצגתם של אנשים עם מוגבלויות בתקשורת יהיה חיובי יותר, מעמיק, מהימן וייעשה ללא שימוש בביטויים פוגעניים, כך תעלה המודעות החברתית לשילובם של אנשים עם מוגבלויות בחברה, יחל שינוי בעמדות הציבור, ימוגרו הדעות הקדומות, ויושג השוויון ומימוש כבודם של אנשים עם מוגבלויות.