סטודנטים במסלול כתיבה כותבים ביקורת תרבות

הוקם ומופעל על ידי הסטודנטים בחוג לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר

תמונה מתוך ההקרנה של מעשה בחמישה משוררים. צילום עומר משפתי