סטודנטים במסלול כתיבה כותבים ביקורת תרבות

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הוקם ומופעל על ידי הסטודנטים בחוג לתרבות, יצירה והפקה במכללת ספיר

International Redhead Day 2011 – Internationale Roodharigen Dag

Wikipedia: "Redheadday is the name of a Dutch summer festival that takes place each first weekend of September in the city of Breda, in the Netherlands."

Facts about redheads: "Red hair is seen on the heads of only less than one percent of people.in the world. Most redheads live in the U.K., Ireland, and former colonies of U.K. like Australia.

The highest percentage of natural Redheads in the world is in Scotland (13%), followed closely by Ireland with 10%. In the US, about 2% of the population are natural redheads.

Redheads are becoming rarer and could be extinct in 100 years, according to genetic scientists."

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.

You are free:
to Share — to copy, distribute and transmit the work
to Remix — to adapt the work

But Under the following conditions:

Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of the work).
Noncommercial — You may not use this work for commercial purposes.
Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license to this one.