אישה חזקה וגם יפה, עם קשת תחושות ורגשות. צילום מסך מעמוד הפייסבוק "ספרות שנוגעת"

חזור למאמר.