לקרוא אפילו פעמיים ולקחת אותו לשנת 2022. נורית גרץ | צילום: דלית מירב.

חזור למאמר.