צילום היסטורי של קיבוץ ׳משמר העמק׳ בשנותיו הראשונות.

חזור למאמר.