קאמלה וסלים צועדים יחדיו ברחובות הגשומים של בומביי.

חזור למאמר.